Kun tiedostamme oman toimintamme vaikutuksen asiakkaan toimintaan, opimme väistämään palvelutapahtuman karikot ja annostelemaan tietoa riittävästi muttei liikaa. Kun opimme poimimaan kuulemastamme oleellisen, opimme ohjaamaan omaa toimintaamme kohti päämäärää ja tuomaan esiin ratkaisut ongelmiin konkreettisina palvelu- ja tuotesuosituksina apteekin liiketoiminnallisia päämääriä tavoitellen.

 

 

VALMENNUS

 

Kohtaaminen

FarmaCoaching -valmennuksessa farmasisti kohtaa farmasistin. Omalla kohdallani 15 vuoden työkokemus apteekin asiakaspalvelusta niin farmaseuttina kuin proviisorina on saanut aikaan oivalluksia, onnistumisen kokemuksia  ja halun auttaa myös muita menestymään.

Oivaltaminen

FarmaCoaching -asiakaspalveluvalmennuksessa ei keskitytä takomaan ja hiomaan myyntitekniikoita. En esitä valmennuksessa ainoatakaan Power Point -diaa.

Haluan johdattaa valmennettavan ajattelemaan ja oivaltamaan. Lähtökohtana on ajatus siitä, että kannettu vesi ei kaivossa pysy. Halu käydä asiakkaan kanssa lääkehoitoon liittyvää keskustelua löytyy jokaisen ammattilaisen sisältä. Asiakas on oman elämäntilanteensa asiantuntija, apteekin asiakaspalvelijan tulee auttaa häntä lääkehoidon toteuttamisessa parhaalla mahdollisella tavalla. Lääkehoitoon ja tuotteisiin liittyvä tieto ja tuotteet ovat hyödyllisiä vain asiakkaan käytössä, eivät apteekin hyllyllä.

Yritys ja onnistuminen

Kukaan meistä ei ole ollut asiakaspalvelija syntyessään. Vaatii rohkeutta astua mukavuusalueen ulkopuolelle, voittaa pelko epäonnistumisesta ja antaa onnistumiselle mahdollisuus. Onnistumista tässä tukee FarmaCoaching.

 

Vuokko Mustonen
(Löydät yhteystietoni täältä!)