Jokaisen apteekkialalla toimivan tulee ottaa vastuu siitä, että itse kunkin asiakkaalla on riittävät tiedot valintansa tueksi.

 

Apteekki, apteekkari ja työntekijät ovat valmentajan asiakkaita, ja asiakaspalveluvalmennusta harkittaessa ja palveluntarjoajia vertailtaessa minä haluan auttaa jokaista asiakasta tuon päätöksen teossa. Lukemalla näkemyksiäni, kokemuksiani ja mielipiteitäni tästä blogista, saat tietoa siitä millaisiin tarpeisiin FarmaCoaching -palvelut vastaavat ja millainen lisäarvo asiakaspalveluvalmennuksella on myynnin ja tarvekartoituksen tekniikoihin painottuviin myyntivalmennuksiin nähden.

 

Luottamus myyjän ja asiakkaan välillä on avain uusien toimintatapojen oppimiseen. Ei myyntiä myynnin vuoksi vaan palvelua tavoitteiden saavuttamiseksi. Asiakaspalvelu on viestintää ja myynti on sen seuraus.

 

Asioidessani apteekeissa tarkkailen asiakaspalvelua farmasian alan ammattilaisen sekä myynnillisen asiakaspalvelun valmentajan silmin. Arvioin sitä asiakaspalvelua jonka tulisi johtaa kokonaisvaltaiseen tarpeisiin vastaamiseen, myyntiin. Huomatessani epäkohtia apteekkikäyntien aikana otan asiointini jälkeen yhteyttä apteekkiin. Anonyymejä kertomuksia asioinneista voi kuka tahansa lukea näiltä sivuilta, ja saada siten pieniä makupaloja ja käsitystä valmennuksissa läpi käytävistä harjoituksista.

 

– Vuokko –
FarmaCoaching -valmentaja